15 юни 2015

Силата на вярата

Има една стара мъдрост, която гласи: 
"НАРОД БЕЗ ВЯРА НЕ Е НАРОД !"
Преди втората световна война България е била свободна и просперираща държава. Българският лев е бил конвертируем, имал е златно покритие и на българите не са им били нужни визи, за да ходят по целия свят. Българската икономика бележи най-големия си ръст на развитие през най-новата история именно преди втората световна война. Това се дължи в изключителна степен на ценностната система, която изповядва българина и това е: 
ВЯРАТА В БОГА.
Именно  вярата  възпитава качества, които са предпоставка за просперитета на една нация;  "Не кради, "Не лъжи", "Не убивай" и т.н.. 

След съветската окупация,  на 09.IX.1944 г.  в България беше наложен тоталитарен режим  който отрече вярата в Бога и насилствено наложи: 
ВЯРАТА в КОМУНИЗМА
Бяха избити над 300000 българи-цвета на нацията: министри, военни, свещеници, депутати, учители, предприемчиви селски стопани и индустриалци.  
"Няма Бог" - казаха комунистите.
"Вяра в Светлий комунизъм" - беше новия лозунг.
"Равенство"
"Братство"
"Свобода" и т.н. все ценности изповядвани в Библията.
 Вярата беше подменена насилствено, но все пак имаше някаква вяра, макар и фалшива, която да крепи хората.

10 ноември 1989 г. Издигна  нов лозунг:
"НЯМА КОМУНИЗЪМ".
Народът  беше изгубил вярата в Бога! Сега изгуби и вярата в  комунизма! Остана да властва: 
БЕЗВЕРИЕТО и  СИЛАТА НА ПАРИТЕ. 
Не е трудно да се проумее, че ако управниците бяха вярващи хора, ако имаха  страх от Бога, биха управлявали честно и почтено и България щеше да е друга.
Колко  по-абсурдно е човек да вярва в произхода си от нищото или че е потомък на човекоподобната маймуна, отколкото да вярва, че е плод на съзидателната дейност на един висш разум наречен Бог.
Трябва ли по силата на логиката да приемем, че ако човек е произлязъл от човекоподобна маймуна, то конят е произлязъл от конско-подобна маймуна, магарето-от друг вид маймуна и т.н.
Колко по-правдоподобно и логично е да приемем, че всяко живо същество е създадено различно по вида си, такова каквото е! 
Силата на вярата! 
В долния клип е показано на какво е способна вярата в едно  маргинализирано общество каквото са ромите в България и неволно  правим сравнение между тях и другите.
Няма коментари: