21 юли 2015

Една академична история

Веднъж един професор задал следния въпрос на своите студенти:
- Всичко ли, което съществува, е създадено от Бога?
Изправил се един студент и смело отвърнал:
-Да, създадено е от Бога!
-Значи Бог е създал всичко?
-Да, сър - потвърдил студентът.
Професорът продължил:
-Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува.
Така че, съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, Бог е зло - тържествуващо обобщил професорът.
Аудиторията притихнала след този отговор, а професорът изглеждал все по-доволен от себе си, че за пореден път доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит. Тогава друг  студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос. Изправил се и попитал:
- Професоре, а студ съществува ли?
- Що за въпрос, разбира се, че съществува! На теб никога ли не ти е било студено?
Залата се разшумяла, чули се смях и подигравки към младежа, но той продължил:
- Всъщност, в съответствие със законите на физиката студ не съществува. Това, което ние възприемаме като студ  е  отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съответствие на това дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула (-460ºF) e абсолютно отсъствие на топлина - обобщил студентът и продължил:
- Професоре, а тъмнина съществува ли?
- Да, съществува - леко разколебан отвърнал този път професорът.
Студентът го прекъснал:
- Отново не сте прав, сър. Тъмнина също не съществува. В действителност това е отсъствие на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим светлината на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина, нали така? Тъмнината е понятие, измислено от хората, за да  се опише отсъствието на светлина.
Накрая студентът попитал отново професора:
- Сър, а злото съществува ли?
Този път професорът отговорил смутено:
- Разбира се, както вече казах, виждаме го всеки ден, жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.
На което студентът отвърнал:
- Злото не съществува, сър! Само по себе си, това е отсъствието на Бога! Прилича на студа и тъмнината. Злото е  дума, създадена от човека, да обозначи отсъствието на Бог! Той не е създал злото. Злото - това не е вяра или любов, които съществуват както топлината и светлината.
Злото - това е резултатът от отсъствието на Божествената любов у човека! Прилича на студа, който се появява тогава, когато няма топлина или тъмнина, настъпваща при отсъствието на светлина.
Тук професорът мълчаливо седнал на мястото си.
А името на младия студент било Алберт Айнщайн.
                                                                                    По разказ на А.В.

2 коментара:

изгодни пожарогасители каза...

Страхотно история! Бог е любов! Но наистина ли това е бил младият Айнщайн или е просто мит свързан с него?

Иван Христов каза...

Навярно е така. Айнщайн е бил вярващ човек, на него се приписват думите, че "Само невежите могат да бъдат атеисти!"
Колкото повече знания придобива човек, толкова повече се убеждава, че света не е възникнал от нищото. По-абсурдно е да се вярва, че светът се е самосъздал, отколкото, че има намеса на Един Велик Създател.