08 септември 2009

Интересно запознанство

Бях седнал на една пейка в централната градинка пред бившия ГУМ на гр. Габрово, наслаждавайки се на августовското слънце и свободата на първите ми ваканционни дни в родината.
До мен седнаха три жени на средна възраст и един симпатичен младеж.
След като заговориха разбрах, че са от Румъния. Заприказвах ги и установих, че са отседнали за 15 дни в общежитието на техническия университет.
От разговора се разбра, че са пристигнали в страната по линията на съвместна Българо-Румънска програма, за изучаване на езика, бита и културата на България. Доколкото можах да разбера, тази програма е за румънци, които имат български корени.
Наши българи с румънски корени пък ходят на разменни начала в Румъния, със същата цел. Моите събеседници се оказаха представители на различни висши учебни заведения от цяла Румъния. Поради езиковите затруднения не можах да разбера кой е инициатор и организатор на цялата тази проява. Но това безспорно, е една добра инициатива и начин за изучаване на езика, запознaване с културата и сближаването на тези два съседни народа. Ето защо реших да поместя този материал. Помолих моите учтиви събеседници да ми позволят да ги снимам, като им обясних, че ще поместя материал по случая и снимките им в интернет.


Това е Viorel - студент в румънски университет чиито
български корени са го довели в България
До него е седнала майка му Ileana,
a до нея са съответно - Еlena и GenovevaЕто отново Ileana - майката на Viorel преподавателka в
румънски университетТова е Elena, също университетска преподавателкаGenoveva - последната представителка от групата

3 коментара:

Силвия Тенчева каза...

ДОБРА ИНИЦИАТИВА ОТ СТРАНА НА РУМЪНЦИТЕ,ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕГРИРАМЕ И ОПОЗНАВАМЕ КАТО БАЛКАНСКИ НАРОДИ!

Иван Христов каза...

Благодаря за коментара Силви!
Да, напълно съм съгласен с теб и
споделям твоите виждания.

запознанство каза...

Браво на Румънците