21 юли 2015

Една академична история

Веднъж един професор задал следния въпрос на своите студенти:
- Всичко ли, което съществува, е създадено от Бога?
Изправил се един студент и смело отвърнал:
-Да, създадено е от Бога!
-Значи Бог е създал всичко?
-Да, сър - потвърдил студентът.
Професорът продължил:
-Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува.
Така че, съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, Бог е зло - тържествуващо обобщил професорът.
Аудиторията притихнала след този отговор, а професорът изглеждал все по-доволен от себе си, че за пореден път доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит. Тогава друг  студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос. Изправил се и попитал:
- Професоре, а студ съществува ли?
- Що за въпрос, разбира се, че съществува! На теб никога ли не ти е било студено?
Залата се разшумяла, чули се смях и подигравки към младежа, но той продължил:
- Всъщност, в съответствие със законите на физиката студ не съществува. Това, което ние възприемаме като студ  е  отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съответствие на това дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула (-460ºF) e абсолютно отсъствие на топлина - обобщил студентът и продължил:
- Професоре, а тъмнина съществува ли?
- Да, съществува - леко разколебан отвърнал този път професорът.
Студентът го прекъснал:
- Отново не сте прав, сър. Тъмнина също не съществува. В действителност това е отсъствие на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим светлината на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина, нали така? Тъмнината е понятие, измислено от хората, за да  се опише отсъствието на светлина.
Накрая студентът попитал отново професора:
- Сър, а злото съществува ли?
Този път професорът отговорил смутено:
- Разбира се, както вече казах, виждаме го всеки ден, жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.
На което студентът отвърнал:
- Злото не съществува, сър! Само по себе си, това е отсъствието на Бога! Прилича на студа и тъмнината. Злото е  дума, създадена от човека, да обозначи отсъствието на Бог! Той не е създал злото. Злото - това не е вяра или любов, които съществуват както топлината и светлината.
Злото - това е резултатът от отсъствието на Божествената любов у човека! Прилича на студа, който се появява тогава, когато няма топлина или тъмнина, настъпваща при отсъствието на светлина.
Тук професорът мълчаливо седнал на мястото си.
А името на младия студент било Алберт Айнщайн.
                                                                                    По разказ на А.В.

08 юли 2015

По нареждане на Сталин Георги Димитров отхвърля Плана Маршал за България


Греховете на комунистите към българския народ са безброй, а 8 юли е потвърждение на това зловещо червено влияние.

Преди 68 години на днешния ден българското правителство с министър председател Георги
Димитров с Решение на Министерски съвет, дава категоричен отказ България да получи американска финансова подкрепа по Плана Маршал за възстановяване на Европа.
На 2 юли първо отказва СССР, а България просто сляпо следва примера на господаря си.
Този факт в продължение на десетилетия бе премълчаван от социалистическата история.
Решението обаче е поредното красноречиво доказателство, че страната ни остава под диктат на Съветската зона на влияние, а Георги Димитров е най-отявления проводник на политиката на Сталин и Кремъл за България.

Ако държавата беше приела финансовата подкрепа от която се възползваха   16 западноевропейски страни, днес сигурно щеше да изглежда по друг начин.

Планът Маршал е известен официално като програма за възстановяване на Европа. Турция също се включва в програмата, а подкрепа е отказана само на Испания, заради фашисткия режим на генерал Франко.

Планът влиза в действие за 4 фискални години започвайки от юли 1947. През този период
13 милиарда щатски долара са отпуснати като помощ за възстановяване на европейските страни след Втората световна война. България обаче сама се отказва от тази финансова инжекция и доброволно остава под диктата на съветския ботуш.

препечатано от Faktor.bgАдвентната българска мреж@Блог класация