28 май 2015

Кумирът на Путин


Други източници посочват, че СССР е победил въпреки Сталин.  И режимът на Сталин не е бил "неумолим", както меко го представя другаря Путин, а жесток, убийствен, човеконенавистен. И за отбелязване е, че този зверски режим се проявява най-вече преди войната и то към собствения му народ. 

В краткия видео-фрагмент красноречиво е доказан този факт.25 май 2015

Путин - роб на галера
                                            https://www.youtube.com/watch?v=JTNB5RzlILI

21 май 2015

ЛЪЖЕ ли РУСИЯ ?

Световно известната писателка Светлана Алексиевич в поредица интервюта пред някои западни издания, прави дисекция на руското общество. Материалите от които е направен колажа са публикувани под заглавие: "Цяла Русия лъже".
Аз съм категорично "НЕ"! Цяла Русия не лъже! Доказва го самата публикация. Лъже само другаря Путин & компания. Обидно е да причисляваме към тази компания самата авторка и  убития наскоро БОРИС  НЕМЦОВ. Има много добри и качествени руснаци, които желаят да живеят в мир и разбирателство с другите народи. Трябва да се направи разграничение между тях и имперската политика на Кремъл. Повече може да се прочете  ТУК>>>

07 май 2015

Каква е истината?

Автентичен клип, от който се вижда ясно, как бойците на червената армия празнуват заедно с хитлеристите окупацията на Полша. Хитлер напада от запад  на 01.09.1939г. , а след две седмици (на 17.09.1939г.) съветската армия напада от изток. Горките поляци в първия момент сметнали, че съветските бойци ги освобождават. Това забавяне не е случайно. Сталин прави така, че Хитлер да бъде припознат като инициатор на ВСВ, а СССР да се яви като освободител.
 Далеч съм от мисълта, че е възможно да се разкрие докрай  ролята на Сталин и самата идеология на комунизма. За целта трябва да се изчетат много трудове и задължително тези на  Солженицин и Суворов.
Прилагам няколко цитата от В. Суворов, в които ясно и документирано се излага истината.

"Всеки опит за установяване на точната дата на започването на Втората световна война и на включването на СССР в нея неизбежно ни довежда до датата 19 август 1939 година.
Сталин и преди това многократно на секретни съвещания излагал своя план за „освобождаване“ на Европа: „да въвлечем Европа във война, като самите ние останем неутрални, а след това, когато противниците взаимно се изтощят, да хвърлим на везните цялата мощ на Червената армия“ (т. 6, с. 158; т. 7, с. 14).
На 19 август 1939 година на заседание на Политбюро било прието окончателно решение този план да бъде осъществен."

"Сталин държи в ръцете си ключовете към Втората световна война. Не е било нужно той да сключва и подписва никакви спогодби и пактове. Сталин е можел да осигури колективната безопасност в Европа със собствени сили. Трябвало е да каже на Хитлер високо и ясно: можеш да нападнеш когото си искаш в Европа, но аз няма да ти дам нефт. И толкоз. След такава декларация Втората световна война не би могла да избухне.
Но Сталин е действал другояче. Той е казал на Хитлер: нападай когото искаш, аз ще ти осигуря не само нефт, но и зърно, памук, никел, манган, хром, мед, калай, ванадий, молибден, волфрам. Нападай, а аз ще те снабдявам дори с това, което и аз нямам, което и на мен не ми достига. Само нападни!

На пръв поглед политиката на Сталин страда от липса на логика: подготвял е Хитлер за война, проправял е на Хитлер пътя към властта и едновременно е проявявал трогателна грижа за безопасността на британските и френските буржоа. Но в това няма никакъв парадокс и логиката тук е желязна: Сталин е подготвял Хитлер да разгроми буржоазна Европа, а буржоазна Европа е настройвал срещу Хитлер."
                                                                      "Последната република" част 2

"Нека си припомним, че след Първата световна война Германия загубила правото да има мощна армия и настъпателно въоръжение, включително танкове, тежка артилерия и бойни самолети. На собствената си територия германските командири били лишени от възможността да се готвят за водене на агресивни войни. Известно време германските командири не нарушавали забраните и не се готвели за агресивни войни на своите полигони — вършели го… на територията на Съветския съюз. Сталин им предоставил всичко онова, което те нямали право да имат: танкове, тежка артилерия, бойни самолети. Отпуснал им учебни кабинети, полигони, стрелбища. Разрешил им да посещават най-мощните в света съветски танкови заводи: гледайте, запомняйте, усвоявайте.
Ако Сталин е искал мир, той би трябвало да прави всичко възможно, за да не допусне възраждането на ударната мощ на германския милитаризъм: тогава Германия би си останала слаба във военно отношение страна. Освен слабата във военно отношение Германия щели да останат Британия, която няма мощна сухопътна армия; Франция, която изразходвала кажи-речи целия си военен бюджет за подчертано отбранителни програми и строяла покрай границите си подобие на Великата китайска стена, и други по-слаби във военно и икономическо отношение страни. В тази ситуация Европа щяла да бъде далеч не толкова пожароопасна… Но Сталин с някаква цел не жали средства, сили и време за възраждането на германската ударна мощ. Защо? Срещу кого? Естествено, не срещу самия себе си! Тогава срещу кого? Отговорът е един: срещу цяла останала Европа.
Само възраждането обаче на мощната германска армия и на също толкова мощната военна промишленост не било достатъчно. Дори най-агресивната армия не започва сама войни. Нужен бил и фанатичен, безумен лидер, готов да започне война. Сталин направил доста, за да се озове начело на Германия тъкмо такъв лидер. Как Сталин създал Хитлер, как му помогнал да вземе властта и да се укрепи, е отделна голяма тема. Аз подготвям книга, посветена на нея. Но за това ще стане дума след време, а сега нека само си припомним, че Сталин методично и настойчиво подтиквал дошлите на власт нацисти към война. Върхът на тези усилия е пактът Молотов-Рибентроп. С този пакт Сталин гарантирал на Хитлер свобода на действие в Европа и фактически отворил шлюзовете на Втората световна война. Когато говорим лоши думи за кучето, което изпохапа половин Европа, нека не забравяме и Сталин, който отгледа това куче, а после го пусна от синджира.
Още преди Хитлер да дойде на власт, съветските лидери му дали тайната титла Ледоразбивачът на революцията. Определението е едновременно и точно, и пълно със смисъл. Сталин разбирал, че Европа е уязвима само в случай на война и че само Ледоразбивачът на революцията може да направи Европа уязвима. Без да си дава сметка какво върши, Адолф Хитлер разчистил пътя на световния комунизъм. Със светкавични войни той съкрушавал западните демокрации, при което раздробявал и разпръсквал силите си от Норвегия до Либия. Ледоразбивачът на революцията вършел огромни злодеяния срещу мира и човечеството и с действията си дал на Сталин моралното право всеки момент да се провъзгласи за Освободител на Европа и да замени кафявите концлагери с червени.
Сталин разбирал, че войната се печели не от онзи, който влиза в нея пръв, а от оня, който влиза последен, и любезно отстъпил на Хитлер позорното право да стане инициатор на войната, а в същото време търпеливо изчаквал момента, „когато капиталистите ще си захапят взаимно гърлата“ (Сталин, реч от 3 декември 1927 година).
Аз смятам Хитлер за престъпник и мерзавец. Смятам го за людоед от европейски мащаб. Но ако Хитлер е бил людоед, от това далеч не произтича, че Сталин е бил вегетарианец. Доста е направено, за да бъдат разобличени престъпленията на нацизма и издирени палачите, извършвали тежките си злодеяния под неговото знаме. Тази работа трябва да бъде продължена и засилена. Но както разобличаваме фашистите, длъжни сме да разобличаваме и съветските комунисти, които поощряваха нацистите да извършват престъпления и се канеха да се възползват от резултатите на техните престъпления.
Архивите в Съветския съюз отдавна са прочистени твърде грижливо, а и да е останало нещичко — то е почти недостъпно за изследователите. Имал съм щастието да поработя много късо време в архивите на Министерството на отбраната на СССР, но напълно съзнателно почти не използвам архивни материали. Разполагам с много материали от германските военни архиви, но и тях практически не използвам. Главен мой извор са незасекретените съветски публикации. Дори те са напълно достатъчни, за да бъдат изправени съветските комунисти до позорния стълб и сложени на подсъдимата скамейка редом с германските фашисти, а дори и пред тях.
Главните ми свидетели са Маркс, Енгелс, Ленин, Троцки, Сталин, всички съветски маршали по време на войната и мнозина видни генерали. Комунистите сами си признават, че с ръцете на Хитлер са разпалили войната в Европа и че са подготвили внезапен удар, за да заграбят разрушената от него Европа. Ценността на изворите ми се състои тъкмо в това, че престъпниците сами разказват за своите престъпления.
Знам, че ще се намерят много защитници на комунистите. Господа, след като комунистите са изплюли камъчето, оставете ги да се защитават самостоятелно. "
Ледоразбивачът-1 гл.1

Виктор Суворов
Декември 1987 г.
Бристол


Сталин разбирал, че продължителното съществуване на социалистическия режим в съседство с нормални държави е невъзможно. Верен ленинец, той свято следвал повелята на своя учител: ако не се разширяваме — ще загинем. В този смисъл Втората световна война за Съветския съюз била желана, необходима и неизбежна. Подготвяна като етап в борбата за разпростиране на комунизма по цял свят, тя завършила практически в същите граници, в които започнала. Ето защо Сталин не приел на бял кон Парада на победата. За него резултатите от Втората световна война означавали край на комунизма. Това било историческо поражение. По-нататък можело да настъпи само рухването. "
                           Последната република част.1

Червената армия понася колосални загуби в първите дни след 22 юни 1941г, защото Сталин е съсредоточил цялата бойна мощ и продоволствия на самата граница готвейки се за нападение, без да помисли за отбрана и така е изложил на риск от унищожение цялата си армия, както и се е получило. Неговия план е бил да нападне на 07 юли 1941г. с цел да "освободи" Европа. Хитлер обаче го изпреварил, макар и да отстъпвал многократно в жива сила и въоръжение. нямал е друг изход.
Благодарение на тази лудост на Хитлер, Европа останала "не доосвободена" от Червената армия. Това била причината Сталин да не се радва на победата.

В момента се търси бял кон за другаря Путин, за приемане на парада в Москва.

Само не мога да проумея защо нашите журналисти в медиите пишат и говорят за "КРАЯ на ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА". 
Първо; тя не е отечествена за нас. 
Второ; края на ВСВ настъпва на 02.09. 1945г,  когато капитулира и Япония - като страна от пакта.
Трето; Капитулацията на Германия е подписана на 08 май 1945г, в 22 часа и 43 мин. средно Европейско време. Не мисля, че Европа трябва равнява времето си по Русия. 

И не бива да забравяме, че Червената армия не би успяла да се съвземе след погрома, който претърпя в първите дни след 22 юни 1941г, ако не е била помощта на ЗАПАДА. 
Вижте ТУК.


03 май 2015

Гнилите мушмули


Hе отдавна се запознах с един млад мъж от Балчик, който има здравословни проблеми и бях помолен да му окажа  помощ като придружител.  В един от дните, когато бяхме заедно,   се заговорихме  за живота в България. Това е болна тема за всеки български емигрант по обясними причини. 
Той изказа мнение, че животът в България по-рано бил по-добър, защото поне глад нямало и е имало работа за всички, а за сегашното положение е виновна демокрацията. 
Събеседникът ми толкова се разгорещи, че в един момент каза: "Готов съм да споря до утре". 
Аз само се усмихнах и му отговорих, че въобще нямам желание да споря с него. Само го запитах защо няма гладуващи хора в Испания, нали и тук е демокрация?  Даже му дадох за пример един наш общ познат - българин, който без да е работил нито ден на договор, получава парична помощ от 459€ всеки месец вече 5-та година.
Други наши общи познати, които са останали без работа и са на възраст над 53г. получават парична помощ в размер на 426€ до навършване на пенсионна възраст. След това му дадох пример с кухните за бедни, в които човек може да се храни безплатно. Когато аз дойдох , на едно място ми даваха обяд и вечеря, на друго ми осигуряваха баня, на трето място ми предлагаха дрехи втора употреба и на четвърто място можех да отида за медицински услуги. При тези въпроси желанието за спор у моя събеседник се изпари напълно и той  наведе глава. 
Накрая  се убеди, че не е виновна демокрацията, която разбира се има своите недостатъци, но в България  има гладуващи хора, защото българската демокрация е изкривена.  Българската демокрация не е истинска демокрация. 
  Имал съм подобни разговори и с други мои познати и близки, повечето млади хора, които не помнят "благините" на социализма, когато ни учеха, че  западът е един загниващ строй.  Да, наистина  западът гние и мирише на "Кристиан Диор". Досущ като мушмулата, която колкото повече гние, толкова по-сладка става!
Тези млади хора, които не знаят как беше тогава, повтарят като папагали каквото са чули от пропагандаторите на петата колона. Също така има и  много възрастни хора, за които животът тогава беше по-добър, защото бъркат тогавашната действителност с  носталгията по младостта. А не е трудно да проумеем, че когато човек е млад, животът е по-хубав.
В последните динамични времена, за мислещия човек не е трудно да се досети откъде идва тази пропаганда, която получи определението "Хибридна война">>>

01 май 2015

Доживяхме

"133 млрд. лв. е струвала съветската окупация на България"

Под това заглавие е публикувана статията на Иван Бутовски във в-к 24 часа. 
Използвам  същата фотография поместена от вестника. 
Зная, че информацията е малко поостаряла, но правя публикацията за онези, които все още не са я чели, а имат достъп до този блог.
Аз лично не съм допускал, че някога наш официален вестник ще публикува подобна информация, съдържаща  такива изобличаващи данни за ГОЛЕМИЯ брат, но ето, че живота ме опроверга и това  ме радва. Това е сигнал, че има надежда. Другарят Путин постигна това, което всички "фашисти" в куп не успяха. Господ здраве да му дава все така да консолидира хората, за които свободата стои над всичко.
Може да прочетете цялата статия: 
Адвентната българска мреж@Блог класация