07 ноември 2009

Народни мъдрости - от Библията


 Четейки Библията установих, че има много стихове, които съвпадат по съдържание с т.н. народни поговорки. Това означава, че народа често е ползвал Свещеното писание като източник за своите народни мъдрости. Установил съм за себе си, че когато се придържам към Библейските истини и съвети почерпени от тази велика книга, никога не съм допускал грешки. Винаги когато съм се отклонявал по някаква причина, съм допускал неимоверно много грешки, често с неприятни последици за мен самия.
В продължение на две години в периода от 1995 до 1997 год.  внимателно и търпеливо извадих всички тези интересни (по моя преценка) стихове и съвети, част от които помествам тук, за да ги направя достояние на моите читатели.
Ето и някои от тези извадки:
" Око за око, зъб за зъб." Второзаконие 19:21
" Да не обвързваш устата на вола, когато вършее." Втзк.24:4
" Човек се ражда за печал, както искрите, за да хвърчат високо." Йов 5:7
" Не мисли себе си за мъдър." Притчи 3:7
" Не се карай с някого без причина." Пр. 3:30
" Може ли някой да тури огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят." Пр.6:27
" Не изобличавай присмивателя си да не те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне." Пр.9:8
Аналог: " Не хвърляй камък в рядко л...о, за да не те опръска." или " Ако едно л...о не ти мирише - не го бутай." (от народния фолклор:-)
" Страх от Бога (вярата в Бога) е начало на мъдростта." Пр.9:10
" Мъдър син радва баща си." Пр.10:1
" В многото говорене грехът е неизбежен." Пр.10:19
" Дойде ли гордостта, дохожда и срамът." Пр.11:2
" Който пази устата си, опазва душата си." Пр.13:3
" Поуката на мъдрия е извор на живот." Пр.13:14
" Ходи с мъдрите и ще станеш мъдър." Пр.13:20
Аналог: " Кажи ми какви са ти приятелите, за да ти кажа какъв си" или " С какъвто се събереш - такъв ставаш."
" Дето няма волове, яслите са чисти." Пр.14:4
" Сиромахът е мразен даже от ближния си." Пр.14:20
" Весело сърце прави засмяно лице." пр.15:13
" По-добре малко с правда, нежели големи доходи с неправда." Пр.16:8
" Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда." Пр.17:17
Аналог: " Приятел в нужда се познава."
" Даже и безумният, когато мълчи се счита за мъдър." Пр.17:28
" Богатството притуря много приятели." Пр.19:4
" Къща и богатство се оставят наследство от бащата, но благоразумната жена е от Господа." Пр.19:14
" Виното е присмивател и спиртното питие - крамолник." Пр.20:1
 /Във виното е истината:-) /
" По-добре да живее някой в ъгъла на покрива, нежели в широка къща със свадлива жена." Пр.21:9
" За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство." Пр.22:1
" Благоразумният предвижда злото и го избягва." Пр.22:3
" Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него дори когато остарее." Пр.22:6
" Който сее беззаконие, ще пожъне бедствие." Пр.22:8
" Не завръзвай приятелство с ядовит човек. " Пр.22:24
" Не бъди от тия, които дават ръка. От тия, които стават поръчители на дългове." Пр.22:26
" Не яж хляба на онзи, който има лошо око." Пр.23:6
" Да не ти се свиди да наказваш детето." Пр.23:13
" Не бъди между винопийци, между невъздържани месоядци." пр.23:20
" Купувай истината и не я продавай." Пр.23:23
" Не се радвай, когато падне неприятеля ти." Пр.24:17
" Мек език кости троши." Пр.25:15
" Доверие към неверен човек е като счупен зъб и изкълчена нога." Пр.25:19
" Бич за коня, юзда за осела и тояга за гърба на безумния." Пр.26:3
" Не отговаряй на безумния според безумието му." Пр.26:4
Аналог: " С глупавия не спори." или по-новата версия: " Убий глупака с мълчание."
" Както куче се връща на бълвоча си, така безумният повтаря своята глупост." Пр.26:11
" Който се дразни с чужда разпра е като оня, който хваща куче за ушите." Пр.26:17
Аналог: " Когато две кучета се хапят, не си пъхай главата между тях."
" Който ров копае другиму,  сам пада в него." Пр.26;27
Аналог: " Който гроб копае другиму, сам пада в него."
" Наситена душа се отвръща и от медена пита." Пр.27:7
" По-добре близък съсед, отколкото далечен брат." Пр.27:10
Аналог: " Сутрин  като станеш, преди да видиш слънцето - виждаш съседа си."
" Нечестивите бягат без да ги гони някой." Пр.28:1
Аналог: " Гузен - негонен бяга."
" По-добре да изобличиш, отколкото да ласкаеш." Пр.28:23
/Критикувай смело и си стягай багажа за село/
" Не одумвай слуга пред господаря му." Пр.30;10
" Суета на суетите, всичко е суета." Еклисиаст 1;2
" Няма нищо ново под слънцето." Екл.1:9
" Когато се умножат благата,  умножават се и ония, които не ядат." Екл.5:11
" Гол си се родил, гол ще си отидеш." Екл.5:15
" Всичкият труд на човека е за устата му." Екл.6:7
" По-добре да слушаш изобличения от мъдрия, нежели песен от безумния." Екл.7:5
" За предпочитане е приключване на работата, отколкото нейното започване." Екл.7:8
" Не ставай прекалено праведен." Екл.7:16
Аналог: " Прекален светец и Богу не е драг."
" Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши." Екл.7:20
" Мъдростта на човека - осветлява лицето му." Екл.8:1
Аналог: " Простотията на човека си личи по лицето му."
" Живо куче струва повече от мъртъв лъв." Екл.9:4
" Човек не знае времето си, както рибките мрежата в която ще се уловят." Екл.9:12
" Мъдростта струва повече от силата и въпреки това мъдростта на сиромаха се презира." Екл.9:16
" Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат повече от виковете на онзи, който властва между безумните." Екл.9:17
Аналог: " Ако искаш да те чуят, говори тихо."
" Безумният се поставя на висок чин." Екл.10:6
" Ако змия ухапе преди да бъде омаяна, тогава няма полза от омайвача." Екл.10:11
" Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне." Екл.11:4
" Който сее вятър - жъне бури." Осия 8:7
" Както си направил, така ще се направи и на тебе. Постъпките ти ще се върнат на главата ти." Авдия 1:15
Аналог: " Кой каквото прави-за себе си го прави."
" Пази вратата на устата си от лежащата  в обятията ти." Михей 7:5
   /Врагът в леглото:-)/
" Окото е светило на тялото." Матей 6:22
Аналог: " Очите са огледало на душата." или " От чисто сърце гледат чисти очи."
" Никой не може да слугува на двама господари." Мат.6:24
" С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери." Мат.7:2
" Не гледай съчицата в окото на брата си." Мат.7:3
" Извади първо гредата от своето око, за да видиш и извадиш съчицата от окото на брата си." Мат.7:5
" Не давай свято нещо на кучетата и бисери на свинете." Мат.7:6
   /Хубавите ябълки ги изяждат свинете./
Аналог: " Разбира ли свиня от кладенчова вода?"
" Прави това, което искаш на теб да правят." Мат.7:12
" Здравите нямат нужда от лекар, а болните." Мат.9:12
" Ученикът не е по-горен от учителя." Мат.10:24
" Няма нищо покрито, което не ще се открие и тайно, което не ще се узнае." Мат.10:26
Аналог:  Няма "скрито-покрито"
" Това, което влиза в устата не осквернява човека, а това, което излиза от устата." Мат.15:11
" Слепец слепеца ако води - и двамата ще паднат в ямата." Мат.15:14
" Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите." Мат.24:28
 /Стадо без мърша не може:-) /
" Който вади нож, от нож умира." Мат.25:25
" Мнозина първи, ще бъдат последни, а последните - първи." Марко10:31
 /Последните ще бъдат първи:-) /
" Не само с хляб ще живее човек." Лука 4:4
" Никой пророк не е приет в родината си." Лк.4;24
" Който не е против вас - откъм вас е." Лк.9:50
" Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори." Лк.11:9
Аналог: " Докато бебето не проплаче, майка му няма да му даде да бозае."
" Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви." Лк. 12:34
" От всекиго комуто много е дадено, много и ще се изисква." Лк.12:48
" Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен." Лк.16:10
" Един сее - друг жъне." Йоан 4:37
" Истината ще ви направи свободни." Йн8:32
" Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи." Яков1:19
" Не се одумвайте един друг." Як.4:11
" Ако някой знае да прави добро и го не прави - грях нему."Як.4:17
" От каквото е победен някой, на това роб става." 2Петрово2:19
" Ти който учиш другите, учиш ли себе си?" Римляни2:21
" Няма праведен ни един." Рмл.3:10
" Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци." Рмл.12:18
" Не се оставяй да те победи злото, но ти го победи с добро." Рмл.12:21
" Лошите другари покваряват добрите нрави." 1Коринтяни15:33
" Нека всеки счита другия по-горен от себе си." Филипяни2:3
" Който не работи - да не яде." 2Солунци3:10
Аналог: " Който не работи - не трябва да яде."
" Сребролюбието е корен на всякакви злини." 1 Тимотей6:10
" Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания." Тит3:9
" Човек се съветва един - два пъти." Тит3:10

Текста се получи  малко дълъг, но в замяна на това  претендира за изчерпателност.'

12 коментара:

ekaterina vitkova каза...

Доста обширно изследване. За да го допълня само, ще добавя, че преди да прочета Библията мислех, че думите "последните ще станат първи" са само цитат от Гео Милев.:)

Иван Христов каза...

@ekaterina vitkova,
Благодаря за коментара! И аз съм приемал много от народните поговорки като народни умотворения, както е с народните песни. При тоталитарния строй много неща се изопачаваха. Дълго време като дете не можех да разбера какво е това "нова ера" и защо се е наложило да се започне ново летоброене. Дори и сега не се дава гласност, по история също не обясняваха. Докато не разбрах сам, че новото летоброене е започнало с раждането на Христос.
Симеон(царА), също се възползваше от една библейска мъдрост да мълчи, за да не разбере народа колко е глупав (Пр.17:28) и все повтаряше:"като му дойде времето"
Такива ми ти работи.
Бъди здрава!

kenkal каза...

Наистина голям труд!

Аз лично над доста сентенции имам да помисля, за да ги осъзная. И пак не е ясно дали в този момент бих стигнала до истинското им тълкуване.

Склонна съм да твърдя, че мъдростта затова е мъдрост, защото те плясва през лицето точно в правилния момент. Ако имаш очи, уши и сърце за нея. И ако разбереш поуката, ще е чудесно.

Bla каза...

Amen!

Cris каза...

Hola, recorri el blog con el traductor y me pareció muy interesante. Saludos desde Argentina.

diandra каза...

Мъдри мисли! Не си давах сметка откъде са почерпани.
Трудно е да си в унисон с всичките, но поне може да опитаме!

Ivan Hristov каза...

@kenkal,
Благодаря за коментара!
Да, наистина е трудничко да спазва човек всичко. Но има шест от десетте заповеди, които ако се спазват е съвсем достатъчно, за да не сгреши човек. А за усъвършенстване - трябва да се потруди повечко. Важното е да се стремим към това, независимо до какво ниво сме стигнали.
@diandra,
Благодаря и на теб за коментара!
Който има стремеж за израстване, трябва да опитва редовно и всеки ден. Никой не е съвършен, но трябва да се стремим към това!

Ivan Hristov каза...

Hola, Cris,
Muchas gracias, por Su comentario! Su blog tambien es muy interessante.
Saludos desde Barcelona:). Yo tengo muchos buenos amigos de Argentina.
Agradeciento Su atencion y le envio un cordial saludo!
Ivan

blagodaten@gmail.com каза...

Благодаря ти приятел!!!

Анонимен каза...

Thank you, this blog has added to my knowledge obat manjur penyakit asam lambung yang alami It's perfect

Анонимен каза...

на сайта „Трансферите в Бундеслигата – лято 2015“ в blitz. bg (от 2 септември 2015 година) пише важни коментари за християнството

Анонимен каза...

I write from abroad

And I think need : peace on Earth and good among people

Адвентната българска мреж@Блог класация